Praktijk voor Oefentherapie Cesar
Leerdam


Bedrijfsoefentherapie

Met bedrijfsoefentherapie geven we praktische trainingen en adviezen, gericht op het voorkomen en verminderen
van arbeidsgerelateerde klachten. De trainingen en adviezen worden op de werkplek verzorgd.

Doelen:

 • Werknemers bewust maken van eigen gezondheid
 • Preventie van het ziekteverzuim (vermindert WIA risico)
 • Professionele ondersteuning in uw arbobeleid
 • Een gezonde werkomgeving

Wij zijn gespecialiseerd in blijvende gedragsveranderingen en het analyseren van houding en beweging en het
maken van werkplekanalyses/- instellingen.

Hoe werkt de bedrijfstherapeut?

 • Werknemers worden interactief getraind om gezond met hun lichaam om te gaan tijdens hun specifieke
  werktaken. We richten ons zowel op de beeldscherm- als de fysieke werknemer.
 • De werknemers leren door zelf te ervaren en door actief mee te denken over oplossingen op het gebied
  van gezond werken. De eigen verantwoordelijkheid en inzet staat hierbij op de voorgrond.
 • Wij werken vrijwel altijd bij het bedrijf op de werkvloer, zodat de werknemer leert de aangeleerde
  vaardigheden toe te passen in zijn werksituatie. Er kan zowel in groepen als individueel worden getraind.
 • Wij maken gebruik van een video-opname/foto’s waarna in het verslag geïllustreerd wordt welke
  ergonomische en houdingtechnische aanpassingen gedaan kunnen worden. Uit het werkplekonderzoek volgt
  een medische beoordeling en advies.

Diensten:
Afhankelijk van uw vraag kan de bedrijfsoefentherapeut worden ingezet voor:

- Knelpuntenanalyse/werkplekonderzoek

 • Doormiddel van observaties,video-opnames vragenlijsten en/of metingen worden de werkplekken
  onderzocht en geanalyseerd
 • De werkhoudingen en bewegingen van werknemers worden geanalyseerd.

- Advisering en voorlichting

 • Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek
 • De aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied

- Trainingen

 • Op maat gesneden trainingsprogramma´s
 • Voorlichting en training in groepsverband en/of individueel
 • Aanbieden van trainingsprogramma´s met een specifiek onderwerp of voor specifieke beroepsgroepen:
 • Bukken, Tillen, CANS/RSI, Ademhalings en ontspanningsprogramma
 • Kinderleidsters, verpleegkundigen, beeldschermmedewerkers

- Re-integratie

In samenwerking met de verantwoordelijken van uw bedrijf voor de re-integratie van de medewerker kunnen
wij zorgen voor een optimale re-integratie. Een goede begeleiding is belangrijk om recidiverende klachten te
voorkomen.