Praktijk voor Oefentherapie Cesar
Leerdam


Kinderoefentherapie

Wanneer u vermoedt dat uw kind zich motorisch niet goed ontwikkelt, kunt u in onze praktijk terecht voor
onderzoek.

U kunt daarbij denken aan:

  • Vaak vallen
  • Overal tegenaan leunen/hangen
  • Niet graag buiten spelen
  • Onhandig zijn
  • Geen goede pengreep
  • Niet duidelijk schrijven
  • Problemen met knippen, knutselen, enz..
  • Moeite met sport (b.v. zwemles, of slecht kunnen gooien/vangen)
  • Moeite met grove motoriek (houterig bewegen, niet goed hinkelen/huppelen)
  • Onrustig, moeilijk stilzitten, hyperactief

Het onderzoek bestaat uit een aantal tests en observaties, die alle onderdelen van de motoriek apart beoordelen.
Dit geeft een goed beeld van hoe u kind zich ontwikkelt in vergelijking met leeftijdgenoten. Daarnaast verkrijgen
we zoveel mogelijk informatie over hoe een kind bepaalde activiteiten uitvoert. Aan de hand hiervan kan worden
bepaald of er sprake is van een achterstand. Therapie bestaat uit het spelenderwijs en stapsgewijs aanleren en
verbeteren van vaardigheden. Daarnaast kunt u als ouder adviezen krijgen over hoe u de motoriek van uw kind
het beste kunt stimuleren.
Plezier in het bewegen staat altijd voorop!

Ook houdingsproblemen bij kinderen kunnen worden behandeld (kyfose, scoliose, holle rug, hypermobiliteit,
M. Scheuerman).