Praktijk voor Oefentherapie Cesar
Leerdam


Kwaliteit

Hoge kwaliteit van zorgverlening is voor ons belangrijk. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren richten we ons op het volgende:

 • Kwaliteitsregister Paramedici
  Alle therapeuten voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG.
kp
 • Lidmaatschap VvOCM
  Alle therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en
  Mensendieck (VvOCM).
vvocm
 • Intercollegiale overleggroepen
  Sinds 2001 nemen we 4x per jaar deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Nieuwegein om
  kennis en ontwikkelingen uit te wisselen.

 • Bij- en nascholing
  Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen we jaarlijks bij- en nascholing.
  We hebben o.a. nascholing gevolgd op de volgende gebieden: bekkenproblematiek, oefentherapie bij
  kinderen, CANS (RSI), hoofdpijn, balans en stabiliteitstraining, oefentherapie bij stress-,spanning en
  burn-out, hyperventilatieklachten, orthopedische aandoeningen.

 • Richtlijnen
  In onze praktijk wordt gewerkt met de door de beroepsverenigingen ontwikkelde richtlijnen:
  - Ziekte van Bechterew
  - Osteoporose
  - Idiopatische scoliose
  - Peripartum bekkenklachten
  - Whiplash
  - Urine-incontinentie/ bekkenbodemklachten
  - Artrose heup/ knie
  - COPD
  - Nek/schouderklachten
  - CANS (voorheen RSI)
  - Ziekte van Parkinson
  - Lage rugklachten

 • Kwaliteitsjaarverslag
  Na afloop van elk kalenderjaar maken we een Kwaliteitsjaarverslag.
  Hierin worden o.a. de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het
  komende jaar beschreven. Dit verslag wordt verstuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn
  en Sport (VWS), de regionale inspectie en het regionale consumenten-en patiëntenplatform.

 • Klanttevredenheid
  Na afloop van de behandelingreeks wordt u in de gelegenheid gesteld via het patiënttevredenheids-
  onderzoek uw mening te geven over de praktijk en de behandeling. Elk jaar worden de resultaten van
  dit onderzoek uitgewerkt en worden verbeterpunten geformuleerd en gekeken hoe we optimale kwaliteit
  van zorg kunnen borgen.

In het jaar 2011-2012 hebben we, om de klanttevredenheid objectief te meten, deelgenomen aan het onderzoek “door clienten bekeken”, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en ARGO Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast nemen wij doorlopend deel aan het onderzoek LIPZ (Landelijke Informatievoorziening Paramedische
Zorg) door NIVEL.

Zo kunt u ervan verzekerd zijn dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan.
Iedere therapeut heeft eigen specialisaties en een eigen patiëntenkring. Indien gewenst kan eenvoudig van therapeut gewisseld worden, zodat uw behandeling altijd uitgevoerd wordt door een deskundig therapeut.